Dalsza nawigacja w tym serwisie oznacza, że użytkownik zgadza się na użycie plików cookie do celów statystycznych, usługowych i reklamowych. Dodatkowe informacje Zamknij

Wynajem online

Możliwe jest opłacenie wynajętego sprzętu za pomocą jednego z 3 sposobów płatności:

BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ ONLINE ZA POMOCĄ KARTY PŁATNICZEJ

Jest to szybki i bezpieczny sposób umożliwiający opłacenie wynajmu bezpośrednio w serwisie internetowym za pomocą karty płatniczej (Visa, Eurocard ou Mastercard). Należy podać 16-cyfrowy numer swojej karty płatniczej oraz jej datę ważności. Nasza firma akceptuje wyłącznie karty płatnicze wydane we Francji lub w ramach międzynarodowych sieci zatwierdzonych przez GIE Cartes Bancaires.

CZEK BANKOWY LUB POCZTOWY (*)

Można dokonać płatności wysyłając czek bankowy lub pocztowy wystawiony w ERUO na CFLS-Skiset, pod następujący adres:

CFLS / Skiset, Commandes Internet
424, Bureaux de la Colline
92213, St Cloud - cedex
FRANCJA

BONY WAKACYJNE ANCV (*)

Francuskie bony wakacyjne (wydane przez ANCV) należy wysłać pod następujący adres z podaniem na odwrocie terminu rezerwacji:

CFLS / Skiset, Commandes Internet
424, Bureaux de la Colline
92213, St Cloud - cedex
FRANCJA

(*) Wyłącznie w przypadku klientów z Francji na nartach we Francji

Bezpieczna płatność za pomocą CB

CB (Cyberplus Paiement) to system umożliwiający dokonywanie bezpiecznych płatności w Internecie dzięki uwierzytelnieniu detalisty oraz zapewnieniu poufności i kontroli danych bankowych.
Przed dokonaniem płatności za pomocą karty płatniczej Cyberplus Paiement uwierzytelnia serwis internetowy detalisty dzięki certyfikatowi, jaki ten uzyskał przez Banque Populaire w momencie jego otwarcia.
Podczas wymiany informacji między serwisem internetowym detalisty, internautą a serwerem płatności, żadne z danych nie pojawiają się w sieci bez ich wcześniejszego zaszyfrowania. Dane szyfrowane są za pomocą protokołu SSL (na przeglądarce użytkownika pojawia się klucz lub kłódka, symbole te oznaczają, że jest to bezpieczna transakcja).
Tym samym zachowana jest poufność numeru karty płatniczej użytkownika.
Ponadto, serwer płatności sprawdza dane bankowe prosząc o pozwolenie w centralnej sieci kart płatniczych.
Dlatego też karty, które zostały ukradzione lub zablokowane są natychmiast wykryte.
Dopiero zgoda wydana przez centralną sieć kart płatniczych sprawi, że zamówienie potwierdzone przez klienta w serwisie internetowym stanie się ważne. W przypadku odmowy ze strony centralnej sieci kart płatniczych nasza spółka zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

Czek bankowy lub pocztowy

Ta metoda płatności dotyczy wyłącznie klientów francuskich dokonujących wynajmu we Francji.
Możliwe jest wysłanie płatności za pomocą czeku bankowego lub pocztowego (wypłacalnego wyłącznie we Francji).
Należy wystawić czek w EURO na konto spółki CFLS SKISET. Proszę wysłać go drogą pocztową na następujący adres:

CFLS / Skiset, Commandes Internet
424, Bureaux de la Colline
92213, St Cloud - cedex
FRANCJA

Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, proszę załączyć do czeku kopię potwierdzenia swojej prośby o wynajem, otrzymanej automatycznie drogą elektroniczną.
Po otrzymaniu / zainkasowaniu czeku, użytkownik otrzyma wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem wynajmu (zwanym Bonem wynajmu).
Należy obowiązkowo przedstawić ten bon w momencie odbioru sprzętu w wypożyczalni.

Bony wakacyjne ANCV

Ta metoda płatności dotyczy wyłącznie klientów francuskich dokonujących wynajmu we Francji.
Płatności można również dokonać za pomocą francuskich bonów wakacyjnych (wydanych przez ANCV).
Na odwrocie bonów wakacyjnych należy podać termin swojej rezerwacji. Proszę wysłać go drogą pocztową na następujący adres:

CFLS / Skiset, Commandes Internet
424, Bureaux de la Colline
92213, St Cloud - cedex
FRANCJA

Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, proszę załączyć do czeku kopię potwierdzenia swojej prośby o wynajem, otrzymanej automatycznie drogą elektroniczną.
Zalecane jest wysłanie bonów wakacyjnych na sumę mniejszą lub równą cenie za wynajem, uzupełniając ewentualnie różnicę czekiem bankowym lub pocztowym.
Jeżeli ogólna suma bonów wakacyjnych przekracza cenę za wynajem, firma nasza nie będzie móc zwrócić różnicy.