Wymogi prawne (Europa)

Odwiedzenie serwisu oznacza pełną akceptację niniejszych warunków użytkowania.
Terminy "serwis" lub "strona internetowa" oznaczają witrynę internetową Spółki Wypożyczalni nart.

Identyfikacja: wydawca serwisu

Wydawcami tego serwisu są:

CFLS, Compagnie Francaise des Loueurs de Skis (Francuska Spółka Wypożyczalni Nart) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SA) o kapitale wynoszącym 315 000 Euro – zarejestrowana w rejestrze handlowym spółek (RCS) w Nanterre pod numerem: 401 734 892

Nazwisko Redaktora publikacji: Pan Patrick LEPEUDRY, Prezes zarządu.
Siedziba prawna: 424 Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex - Francja
Tel: 00 33 1 55 39 30 00
Faks: 00 33 1 55 39 30 10
E-Mail: skiset,skiset,com
Nr VATu wewnątrzwspólnotowego: FR 58401734892

Oraz: CILS, Compagnie Internationale des Loueurs de Skis (Międzynarodowa Spółka Wypożyczalni Nart) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SA) o kapitale wynoszącym 100 000 CHF

Nazwisko Redaktora publikacji: Pani Isabelle Bachmann, Prezes zarządu.
Siedziba prawna: Chemin de la Prairie 5 A
1007 LAUSANNE - Szwajcaria
Tel: 00 41 21 635 54 43
Faks: 00 41 21 635 54 44
E-Mail: cils,skiset,com
nr Rejestru Federalnego: CHE-112.548.825

CLS - SKI COMPANY to centrala zajmująca się promocją, rozwojem i komercjalizacją wypożyczalni sprzętu narciarskiego marki SKISET. Serwis spółki CLS - SKI COMPANY został opracowany i opublikowany przez spółkę CLS - SKI COMPANY, która zajmuje się również jego obsługą techniczną.

Strona jest hostowana na serwerach Amazon Web Services zlokalizowanych w Europie:

Gospodarz: usługi internetowe Amazon
Nazwa firmy: Amazon CS Ireland Ltd
Adres: Jednostka 27 – 6400 Cork Airport Business Park – Kinsale Road – Irlandia

Amazon CS Ireland Ltd to firma Amazon Web Services (AWS) z siedzibą pod adresem Inc. P.O/ Box 81226 – Seattle, WA 98108-1226, tel: (206) 266-4064, faks: (206) 266-7010

Warunki użytkowania

Zastrzeżone znaki towarowe

Marka i logo Skiset pojawiające się w tym serwisie są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki CLS - SKI COMPANY (Spółka Wypożyczalni Nart). Wzmianka o nich nie stanowi w żadnym wypadku licencji czy też prawa do używania tych znaków towarowych, a ewentualne użycie ich bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela podlega karze. Żadne inne prawo poza prawem odwiedzani nie jest nikomu przyznane. Między innymi publikacja w Internecie niniejszego serwisu nie oznacza licencji na używanie wymienionych powyżej znaków towarowych.

Własność intelektualna

Witryna internetowa zrealizowana została przez spółkę CLS - SKI COMPANY:

424, bureaux de la colline
92213, St Cloud cedex - Francja
Tel: 01.55.39.30.00
Faks: 01.55.39.30.10
E-Mail: skiset,skiset,com
Witryna internetowa: www.skiset.pl

Zgodnie z Kodeksem własności intelektualnej, ogólna struktura, jak również wszystkie elementy niniejszego serwisu (układ stron, teksty, zdjęcia, ilustracje, logo, ikony, programy, dostępne do pobrania pliki, pliki wideo lub dźwiękowe, itd.) są wyłączną własnością spółki CLS - SKI COMPANY. Elementy te są chronione przepisami prawa francuskimi, a także międzynarodowymi dotyczącymi przestrzegania praw autorskich i copyright. Kopiowanie i/lub prezentacja tych elementów są dozwolone wyłącznie do celów informacyjnych do użytku ściśle osobistego i prywatnego, z wyłączeniem wszelkiej publicznej prezentacji czy dystrybucji. Zabrania się w szczególności prezentacji strony lub stron z tego serwisu w innych witrynach internetowych, które do niego nie należą (framing).

W podobny sposób zabrania się przywoływania jednego z elementów niniejszego serwisu na witrynie internetowej, która do niego nie należy (in line linking).

Ponadto, wprowadzanie hiperłączy do stron innych niż strona główna niniejszego serwisu wymaga zgody spółki CLS - SKI COMPANY. Zgodę taką można uzyskać między innymi po złożeniu wniosku wysłanego na adres elektroniczny (webmaster,skiset,com).

Zgodnie z artykułami L335-2 i L716-9 Kodeksu naruszeń własności intelektualnej wykorzystanie treści serwisu niezgodnie z warunkami niniejszej licencji może stanowić fałszerstwo, które ulega karze trzech lat więzienia i 300 000 EURO grzywny.

Ustawienia techniczne

Celem optymalnego wyświetlenia tego serwisu zalecane jest korzystanie z przeglądarek Internet Explorer lub Mozilla Firefox. Pewne treści niniejszego serwisu są dostępne do pobrania w formacie Adobe Acrobat (pliki PDF).

Dane osobowe

Niniejszy serwis podlega francuskiej ustawie "Informatyka i Wolność" z dnia 6 stycznia 1978 r.; dlatego też został on zgłoszony Krajowej Komisji ds. Informatyki i Wolności pod numerem. 1497449 v 0. Zebrane informacje podlegają przetwarzaniu przez spółkę CLS - SKI COMPANY celem identyfikacji klienta, jak również przygotowania zamówienia i zobaczenia historii zamówień.

Ponadto spółka CLS - SKI COMPANY może wykorzystać te dane do celów marketingowych, chyba że użytkownik zadecyduje o tym inaczej. Zgodnie z prawem "Informatyka i wolność" z dnia 6 stycznia 1978 r. użytkownik dysponuje prawem dostępu i korekty swoich danych osobowych.

Użytkownik może również z uzasadnionych powodów wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, które jego dotyczą. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, należy wysłać wiadomość elektroniczną do: webmaster,skiset,com lub skontaktować się z nami drogą pocztową pod następującym adresem:

CLS - SKI COMPANY Skiset
Mourad NEDJAR
424, Bureaux de la colline
92113 Saint Cloud cedex - Francja

Informacje dotyczące użytkownika są przeznaczone wyłącznie do użytku przez spółkę CLS - SKI COMPANY. Dane bankowe klienta nie są przechowywane przez spółkę CFLS ani przez spółkę CILS. W przypadku modyfikacji naszych zobowiązań, zmiany te zamieszczone zostaną na niniejszej stronie, aby zawsze dokładnie określić informacje, jakie gromadzimy, używamy, a także warunki ich cedowania stronom trzecim.

Pliki cookie

Nasz serwis korzysta z plików "cookie" zwanych również ciasteczkami. Plik cookie nie pozwala na utożsamienie użytkownika, za to rejestruje on informacje związane z jego nawigacją w serwisie celem ustawienia parametrów sesji podczas połączenia.

Pliki cookie umożliwiają lepsze przetwarzanie żądań użytkownika. Można sprzeciwić się rejestracji "plików cookie" poprzez skonfigurowanie swojej przeglądarki w następujący sposób:

Internet Explorer 5 (Microsoft) Netscape Communicator
Przejdź do "narzędzi", "Opcje internetowe", "Zabezpieczenia", "Poziom niestandardowy", "pliki cookie" w "Zezwalaj na przechowywanie plików cookie" oraz "Zezwalaj na pliki cookie dla jednej sesji", kliknij "Zablokuj" lub "Prosić o potwierdzenie przed zezwoleniem na cookie" Przejdź do "edytowania", "preferencji", "zaawansowane" a następnie do "pliki cookie", kliknij "dezaktywuj cookie" i/lub powiadomić mnie przed zezwoleniem na cookie".

W przypadku korzystania z innych wersji ty przeglądarek, proszę odnieść się do pomocy tych przeglądarek, aby dokonać odpowiednie ustawienia.

Odpowiedzialność

Wydawca strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czas konieczny, aby uzyskać dostęp do serwisu spowodowany awariami lub niewłaściwym działaniem sieci internetowej.

W podobny sposób wydawca strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwę w serwisie, kiedy konieczne jest chwilowe przerwanie dostępu do części witryny internetowej lub do jej całości celem usunięcia problemów technicznych lub wprowadzenia ulepszeń. Wszystkie informacje obecne w niniejszym serwisie są dostępne jako takie.

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność ani za błędy czy braki obecne w tym serwisie.

Wydawca strony internetowej nie gwarantuje, w sposób wyraźny czy dorozumiany, tych informacji, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z ich użyciem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za użycie tych informacji.

Wydawca strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili tych informacji, między innymi poprzez uaktualnienie niniejszego serwisu.

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią czy pośrednią, wynikającą z informacji zawartych w niniejszym serwisie. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać temu serwisowi żadnych informacji mogących prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, oraz zobowiązuje się w związku z tym nie ujawniać z pośrednictwem tego serwisu informacji bezprawnych, sprzecznych z porządkiem publicznym lub zniesławiających.

Zdjęcia

Skiset - Camera : © Nico Schlosser / Skiset H21

Wymogi prawne: Stany Zjednoczone i Kanada

Celem zapoznania się z wymogami prawnymi w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, kliknij tutaj.