Ogólne warunki wynajmu przez Internet

Miejsce pobytu: Europa   |   USA/Canada

Wstęp

Nasze spółki, Compagnie Francaise des Loueurs de Ski (Francuska Spółka Wypożyczalni Nart) oraz Compagnie Internationale des Loueurs de Ski (Międzynarodowa Spółka Wypożyczalni Nart), zwane kolejno dalej CFLS oraz CILS prowadzą internetowy wynajem zimowego sprzętu narciarskiego, który można odbierać w wypożyczalniach należących do sieci Skiset.

CFLS oferuje wynajem dla wszystkich klientów zamieszkałych na stałe we Francji i jeżdżących na nartach we Francji, podczas gdy CILS oferuje wynajem pozostałym klientom, którzy nie spełniają tych warunków [tzn. klientom zamieszkałym na stałe poza Francją i jeżdżącym na nartach we Francji (i); klientom zamieszkałym na stałe poza Francją i jeżdżącym na nartach poza Francją (ii), klientom zamieszkałym na stałe we Francji, ale jeżdżącym na nartach poza Francją (iii.)

Compagnie Francaise des Loueurs de Ski (CFLS) to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem wynoszącym 315.000 Euro, z siedzibą pod adresem:

Siedziba prawna
424 Bureaux de la Colline
92210, Saint Cloud - France
Nr Rejestru handlowego spółek w Nanterre B 401 734 892,
Telefon: 00 33 1 55393000
E-Mail: skiset,skiset,com
Nr VATu: FR 58401734892

Compagnie Internationale des Loueurs de Ski (CILS) to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem wynoszącym 100 000 CHF, z siedzibą pod adresem:

Siedziba prawna
Chemin de la Prairie 5 A
1007 LAUSANNE - Suisse
Telefo,: 00 41 21 6355443
E-Mail: cils,skiset,com
Nr federalny: CHE-112.548.825


Wszelka rezerwacja wynajmu sprzętu narciarskiego dokonana w serwisie Skiset.com lub telefonicznie w Centrali rezerwacji oznacza akceptację ogólnych warunków określonych poniżej. Ogólne warunki wynajmu mogą ulec zmianie, dlatego też warunki mające zastosowanie to warunki obowiązujące w naszych serwisach internetowych w momencie złożenia rezerwacji.

Ogólne warunki wynajmu


Artykuł 1: Artykuł 1: Rezerwacja wynajmu sprzętu

1-1: Wypożyczany sprzęt

Ogół sprzętu proponowanego do wynajmu opisano w naszym serwisie, zakładając, że klient może zarezerwować kategorię sprzętu (oferta standardowa) lub konkretny model (wybór firmy Skiset), pod warunkiem, że narciarz, który rezerwuje konkretny model, poda swój wzrost, rozmiar butów i wagę. Ponieważ selekcja w firmie Skiset zależy od wyboru sprzętu, jest ona dostępna do rezerwacji do 7 dni przed wyjazdem klienta.

Ponieważ każda wypożyczalnia może zgodzić się na selekcję firmy Skiset lub odmówić, klient jest poinformowany na stronie rezerwacji o możliwości wyboru konkretnego modelu.

Nasze zobowiązania w zakresie selekcji modelu?

 • Selekcja obejmująca wyłącznie modele nart z bieżącego roku
 • Zapewnienie, że będzie się jeździć na wybranym modelu
 • Gwarancja usatysfakcjonowania lub otrzymania sprzętu wyższej klasy: jeżeli model wybrany w chwili rezerwacji nie jest dostępny w momencie przybycia klienta do wypożyczalni, nasza firma zobowiązuje się do wypożyczenia mu sprzętu wyższej klasy, a jeżeli nie jest to możliwe, zapewnić mu model, który będzie przynajmniej równoważny do tego, jaki klient wybrał w chwili rezerwacji.

1-2: Koszt wynajmu

Koszt wynajmu zależy od kategorii sprzętu wynajętego przez klienta oraz od wybranego okresu wynajmu, zgodnie z naszymi cenami za wynajem podanymi w naszym serwisie internetowym w zakładce „Rezerwacja", w punkcie dotyczącym 2-go etapu. Nasze ceny są podane z naliczonym podatkiem obowiązującym w chwili rezerwacji.

Koszt wynajmu jest niższy niż ceny publiczne podane w wypożyczalniach należących do sieci Skiset (bez kosztów administracyjnych i bez opcji ubezpieczenia na wypadek zniszczenia / kradzieży).

Ceny podane w walutach innych niż Euro czy Frank szwajcarski są podane orientacyjnie.

Zgodnie z postanowieniami art. L. 112-1-1 Kodeksu konsumenckiego, gdy ceny wskazane na STRONIE podlegają ofertom promocyjnym, wskazana obniżka ceny jest obliczana według CENY REFERENCYJNEJ, która widnieje na ogłoszeniu o obniżce ceny.

CENA REFERENCYJNA to najniższa cena pobierana na STRONIE od wszystkich konsumentów w ciągu ostatnich 30 dni przed ogłoszeniem obniżki ceny, w tym ceny obniżonej, w stosownych przypadkach, za wynajem, którego dotyczy oferta promocyjna. Wskazany rabat procentowy dotyczy tak zdefiniowanej CENY REFERENCYJNEJ.

W przypadku kolejnych obniżek cen, dotyczących danego wynajęcia, CENA REFERENCYJNA to najniższa cena pobierana od wszystkich konsumentów w ciągu ostatnich 30 dni przed pierwszą obniżką cen.

Précision concernant l'offre famille nombreuse

Dla klientów jeżdżących na nartach we Francji, w wypożyczalniach biorących udział w tej ofercie.
Oferta ta ma automatyczne zastosowanie w przypadku wynajmu obejmującego przynajmniej 5 zestawów, dzielących się w następujący sposób:

 • 1 osoba dorosła (w wieku powyżej lat 17) i 4 dzieci lub nastolatków (w wieku poniżej lat 17), jeden artykuł bezpłatnie obliczany na podstawie najtańszego zestawu (bez kosztów administracyjnych),
 • lub 2 osoby dorosłe (w wieku powyżej lat 17) i 3 dzieci lub nastolatków (w wieku poniżej lat 17), jeden artykuł bezpłatnie obliczany na podstawie najtańszego zestawu (bez kosztów administracyjnych),

Zniżka ma zastosowanie w chwili rezerwacji, na 2-im etapie.

Précision concernant l'offre groupe

Oferta ta jest dostępna na stronie głównej w menu ofert grupowych. Oferta ta przeznaczona jest dla grup składających się przynajmniej z 20 osób.

Dla klientów dokonujących wynajmu we Francji
Oferujemy dodatkowe 10% rabatu w stosunku do oferty indywidualnej (bez kodu promocyjnego i oferty partnerów), a także jeden zestaw bezpłatny w przypadku wynajęcia 20 płatnych zestawów (na podstawie najtańszego zestawu, bez kosztów administracyjnych). Rabat oraz bezpłatność mają zastosowanie w momencie rezerwacji, na 2-im etapie.

Oferta ta nie może być połączona z żadną inną bieżącą ofertą promocyjną.

Dla klientów dokonujących wynajmu poza Francją
oferujemy dodatkowe 5% rabatu w stosunku do oferty indywidualnej (bez kodu promocyjnego i oferty partnerów), a także jeden zestaw bezpłatny w przypadku wynajęcia 20 płatnych zestawów (na podstawie najtańszego zestawu, bez kosztów administracyjnych). Rabat oraz bezpłatność mają zastosowanie w momencie rezerwacji, na 2-im etapie.

Oferta ta nie może być połączona z żadną inną bieżącą ofertą promocyjną.

Szczegóły dotyczące oferty Skifit – 1 dzień na odkrycie wkładki Skifit

Ta oferta odkrycia umożliwia klientom spróbowanie wkładki Skifit w pierwszym dniu wynajmu. Po upływie tej jednodniowej próby klient może:

 • zachować wkładki Skifit – wówczas należy za nie zapłacić (cena zalecana wynosi 79Euro) w wypożyczalni, w momencie zwrotu wypożyczonego sprzętu, w ostatnim dniu wynajmu przewidzianym na bonie wymiany,
 • lub oddać wkładki Skifit do wypożyczalni Skiset w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu odbioru sprzętu przez klienta.

Ponieważ każda wypożyczalnia Skiset może zgodzić się na proponowanie oferty Skifit, klient jest poinformowany na stronie rezerwacji o możliwości rezerwacji wkładek Skifit.

Szczegóły na temat oferty Siódmy dzień bezpłatnie

Oferta ta dotyczy wszystkich pobytów trwających 6 dni i dłużej i uprawnia do jednego dnia bezpłatnego wynajmu sprzętu w wypożyczalni, po złożeniu prośby o skorzystanie z tej oferty. Należy poprosić o skorzystanie z oferty Siódmyy dzień bezpłatnie w chwili odbioru sprzętu. Prośby złożone po odbiorze sprzętu nie zostaną uwzględnione. Oferta ta obejmuje ten sam sprzęt, który wynajęto w serwisie www.skiset.com, i który podany jest na bonie wymiany. W przypadku gdy w chwili rezerwacji sprzętu w serwisie www.skiset.com wybrano opcję ubezpieczenia na wypadek zniszczenia / kradzieży, ubezpieczenie to obejmuje również ofertę Siódmy dzień bezpłatnie.


1-3: Metoda płatności

1-3-1: w przypadku klientów zamieszkałych na stałe poza Francją i jeżdżącym na nartach we Francji (i); klientów zamieszkałym na stałe poza Francją i jeżdżącym na nartach poza Francją (ii), klientów zamieszkałych na stałe we Francji, ale jeżdżącym na nartach poza Francją (iii.)

Klienci ci powinni dokonać opłaty na konto CILS w przypadku wynajmu sprzętu CILS.

Klienci ci mogą dokonać płatności na konto CILS zależnie od wyboru – kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu PayPal lub Adyen, jak podano w paragrafach A i B poniżej:


A: Bezpieczna płatność kartą płatniczą

Spółka CILS zawarła umowę serwisową z bankiem Banque Cantonale Vaudoise B.C.V oraz Telekurs w zakresie handlu elektronicznego, zwaną "Saferpay".

Umowa ta ma na celu zapewnienie wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania usługami płatności oraz do otrzymywania bezpiecznych płatności w Internecie.

Saferpay zajmuje się bezpieczeństwem wymiany informacji, zapewnia ich poufność (klucze odszyfrowywania) i nimi zarządza.

Nasza firma akceptuje wyłącznie karty płatnicze wydane w ramach międzynarodowych sieci zatwierdzonych przez GIE Cartes Bancaires.

Koszty finansowe (koszty bankowe związane z kursem wymiany, prowizje bankowe za operacje płatnicze przeprowadzone spoza terytorium wydania karty bankowej, inne prowizje bankowe...) związane ewentualnie z płatnościami za pomocą karty płatniczej ponosi klient. Koszty te odpowiadają ewentualnym opłatom pobranym przez bank klienta ze względu na użycie przez niego karty płatniczej.

Zgoda centralnej sieci kart płatniczych sprawia, że zamówienie potwierdzone przez klienta w serwisie internetowym staje się ważne. W przypadku odmowy ze strony centralnej sieci kart płatniczych nasza spółka zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

Podczas transakcji płatniczej klient jest automatycznie połączony z serwerem ośrodka przetwarzania płatności. Dane bankowe chronione dzięki zaszyfrowaniu nigdy nie przepływają przez systemy spółki CILS ani nie są przez nią przechowywane.


B: Bezpieczna płatność za pośrednictwem systemu PayPal lub Adyen

Spółka CILS zawarła umowy serwisowe z systemami PayPal i Adyen.

Umowy te mają na celu zapewnienie wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania usługami płatności oraz do otrzymywania bezpiecznych płatności w Internecie.

PayPal oraz Adyen zajmują się bezpieczeństwem wymiany informacji, zapewniają ich poufność (klucze odszyfrowywania) i nimi zarządzają.

Koszty finansowe (koszty bankowe związane z kursem wymiany, prowizje bankowe...) związane ewentualnie z płatnościami za pośrednictwem systemów PayPal lub Adyen ponosi klient.


1-3-2: Klienci zamieszkali we Francji i jeżdżący na nartach we Francji

Klienci zamieszkali we Francji i jeżdżący na nartach we Francji, wynajmujący sprzęt od spółki CFLS powinni dokonać płatności na konto CFLS.

Klienci ci mogą dokonać płatności na konto CFLS zależnie od wyboru – kartą płatniczą, czekiem bankowym, bonem wakacyjnym lub za pośrednictwem systemu PayPal, jak podano w paragrafach od A do D: poniżej:

W przypadku płatności za pomocą czeków bankowych, pocztowych lub bonów wakacyjnych, należy podać na odwrotnej stronie czeku/bonu numer rezerwacji i załączyć dowód zamieszkania.


A: Bezpieczna płatność kartą płatniczą

Spółka CFLS zawarła umowę serwisową z bankiem Banque Populaire w zakresie handlu elektronicznego, zwaną serwisem "Cyberplus Paiement".

Umowa ta ma na celu zapewnienie wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania usługami płatności oraz do otrzymywania bezpiecznych płatności w Internecie.

Bank Banque Populaire zajmuje się bezpieczeństwem wymiany informacji, zapewnia ich poufność (klucze odszyfrowywania) i nimi zarządza.

Nasza firma akceptuje wyłącznie karty płatnicze wydane we Francji lub w ramach międzynarodowych sieci zatwierdzonych przez GIE Cartes Bancaires.

Koszty finansowe (koszty bankowe związane z kursem wymiany, prowizje bankowe za operacje płatnicze przeprowadzone spoza terytorium wydania karty bankowej, inne prowizje bankowe...) związane ewentualnie z płatnościami za pomocą karty płatniczej ponosi klient. Koszty te odpowiadają ewentualnym opłatom pobranym przez bank klienta ze względu na użycie przez niego karty płatniczej.

Zgoda centralnej sieci kart płatniczych sprawia, że zamówienie potwierdzone przez klienta w serwisie internetowym staje się ważne. W przypadku odmowy ze strony centralnej sieci kart płatniczych nasza spółka zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

Podczas transakcji płatniczej klient jest automatycznie połączony z serwerem ośrodka przetwarzania płatności. Dane bankowe chronione dzięki zaszyfrowaniu nigdy nie przepływają przez systemy spółki CFLS ani nie są przez nią przechowywane.


B: Płatność czekiem bankowym

Spółka CFLS zezwala na dokonywanie płatności za wynajem sprzętu za pomocą czeku bankowego (wypłacalnego wyłącznie we Francji) lub pocztowego w przypadku rezerwacji zarejestrowanej przynajmniej na 10 dni przed pierwszym dniem wynajmu.

Czek należy wystawić w EURO, na konto CFLS SKISET Reservations Internet, a następnie wysłać na następujący adres:

Commandes Internet CFLS - SKISET
424 Bureaux de la colline
92213 Saint CLOUD cedex
Francja


W przypadku nieotrzymania czeku na 5 dni przed wyjazdem klienta na pobyt, należy dokonać płatności za wynajem sprzętu wyłącznie za pomocą karty płatniczej. W przypadku niedokonania płatności za pomocą karty płatniczej rezerwacja zostanie anulowana.


C: Płatność bonem wakacyjnym

Spółka CFLS zezwala na dokonywanie płatności za wynajem sprzętu za pomocą bonu wakacyjnego (ANCV) w przypadku rezerwacji zarejestrowanej przynajmniej na 10 dni przed pierwszym dniem wynajmu.

Spółka CFLS zaleca wysłanie bonów wakacyjnych na sumę mniejszą lub równą cenie za rezerwację, uzupełniając ewentualnie różnicę czekiem bankowym lub pocztowym. Jeżeli suma bonu wakacyjnego przekracza cenę za rezerwację CFLS nie będzie móc zwrócić klientowi różnicy.

W przypadku nieotrzymania bonu wakacyjnego na 5 dni przed wyjazdem klienta na pobyt, należy dokonać płatności za wynajem sprzętu wyłącznie za pomocą karty płatniczej. W przypadku niedokonania płatności za pomocą karty płatniczej rezerwacja zostanie anulowana.


D: Bezpieczna płatność za pośrednictwem systemu PayPal

Spółka CFLS zawarła umowę serwisową z systemem PayPal.

Umowa ta ma na celu zapewnienie wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania usługami płatności oraz do otrzymywania bezpiecznych płatności w Internecie.

PayPal zajmuje się bezpieczeństwem wymiany informacji, zapewnia ich poufność (klucze odszyfrowywania) i nimi zarządza.

Koszty finansowe (koszty bankowe związane z kursem wymiany, prowizje bankowe...) związane ewentualnie z płatnościami za pośrednictwem systemów PayPal ponosi klient.


1-4: Zawarcie umowy

Rezerwacja jest zawarta i staje się ważna jedynie po zainkasowaniu przez spółkę CFLS lub CILS (zgodnie z wyżej wymienionymi postanowieniami) płatności obejmującej pełną sumę za wynajem, oraz otrzymaniu przez klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej ten wynajem i zawierającej Bon wymiany do wydrukowania i przedstawienia przez niego w wybranej wypożyczalni należącej do sieci Skiset.


Artykuł 2: Udostępnienie i zwrot wypożyczonego sprzętu – Okres wynajmu

Wynajem rozpoczyna się od momentu odbioru sprzętu przez klienta w wypożyczalni Skiset i trwa do dnia jego oddania włącznie zgodnie z informacjami podanymi na Bonie wynajmu wydrukowanym przez klienta i przekazanym do wybranej wypożyczalni Skiset.

Sprzęt można odebrać dzień przed terminem rozpoczęcia wynajmu nart po godzinie 17-ej i oddać go pod koniec ostatniego dnia wynajmu lub nazajutrz do godziny 10-ej rano.

W przypadku rezerwacji dokonanych na mniej niż 48 godzin wcześniej, wypożyczalnie nie mogą gwarantować , że sprzęt będzie gotowy.

Szczegóły dotyczące kategorii ADO (nastolatki) (od 14-17 lat)::
W momencie odbioru sprzętu dla nastolatka wymagany będzie systematycznie jego dowód tożsamości celem potwierdzenia jego wieku (14 do 17 lat).

Zwrot sprzętu dokonany dzień później od planowanego na Bonie wymiany terminu, po godzinie 10-ej rano, prowadzi do zafakturowania przez daną wypożyczalnię Skiset dodatkowego dnia wynajmu w cenie wywieszonej na miejscu.

Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynajęty sprzęt narciarski od momentu jego odbioru. Zapewni on jego konserwację i we wszystkich okolicznościach będzie zachowywać się w sposób odpowiedzialny. Odbiór wynajętego sprzętu zależy od osoby, która dokonała wynajmu.

W przypadku późniejszego odbioru wynajętego sprzętu klient powinien powiadomić o tym jak najszybciej daną wypożyczalnię Skiset. Zgodnie z umową z naszą firmą dana wypożyczalnia powinna przechować sprzęt zarezerwowany przez klienta przez jedną dobę. Po upływie tego okresu sprzęt jest oddany do ponownego wynajmu, bez odszkodowania dla klienta.

Wynajęty sprzęt powinien być bezwzględnie oddany do wypożyczalni Skiset, z której został odebrany.

Brak zwrotu wypożyczonego sprzętu – niezależnie od powodu – spowoduje zafakturowanie klientowi przez daną wypożyczalnię pełnej wartości odpowiadającej publicznej cenie nowego sprzętu z dodatkiem kosztów wynajmu. Klient może zabezpieczyć się przed ryzykiem kradzieży poprzez opłacenie w momencie rezerwacji ubezpieczenia na wypadek zniszczenia / kradzieży (artykuł 5).


Artykuł 3: Artykuł 3: Korzystanie z wypożyczonego sprzętu

Wynajęty sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku klienta, który nie może go podnajmować ani nawet bezpłatnie pożyczać. Klient jest w pełni odpowiedzialny za ocenę swoich własnych możliwości co do korzystania z wypożyczonego sprzętu.

Klient potwierdza, że jest zdolny do korzystania z wynajętego sprzętu i zobowiązuje się do jego ostrożnego używania, bez narażania na ryzyko osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Każdy wypożyczany sprzęt jest w dobrym stanie i powinien być zwrócony w takim samym. Sprzęt ponumerowany lub oznaczony powinien być zwrócony z takimi samymi numerami i z takim samym oznaczeniem. Wszelkie uszkodzenie – niezależnie od powodu – będzie wymagać bezpośredniej opłaty kosztów naprawy lub wymiany Pośrednikowi nieprzekraczających ceny nowego sprzętu z dodatkiem kosztów wynajmu. Klient może zabezpieczyć się przed ryzykiem zniszczenia poprzez opłacenie w momencie rezerwacji ubezpieczenia na wypadek zniszczenia / kradzieży (artykuł 5).


Artykuł 4: Artykuł 4: Dostępność sprzętu proponowanego do wynajmu

Spółka CFLS czy CILS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w udostępnieniu wypożyczonego sprzętu, jeżeli wynikają one z przyczyn od niej nie zależnych, takich jak, między innymi: wypadki, opóźnienia zwrotu wcześniej wypożyczonego sprzętu, zmiany przepisów prawnych, siła wyższa, strajki, itd.

W takich przypadkach spółka CFLS lub CILS dołoży wszelkich starań, aby udostępnić klientowi sprzęt o równej lub wyższej jakości zależnie od jego dostępności w danej wypożyczalni.


SKISET Express

SKISET Express to usługa polegająca na szybkim odbiorze sprzętu wynajętego w naszym serwisie internetowym.

Opcję tę proponujemy w niektórych wybranych wypożyczalniach. Klient może wybrać tę ofertę zaznaczając odpowiednie pole przed potwierdzeniem swojego koszyka. Zgadza się tym samym na podanie wszystkich informacji koniecznych do przygotowania wypożyczanego sprzętu, takich jak: wzrost, rozmiar butów, waga i obwód głowy wszystkich uczestników zależących od danej rezerwacji. W razie niepodania tych informacji w wyznaczonym terminie, opcja ta jest automatycznie anulowana.


Artykuł 5: Ubezpieczenie na "wypadek zniszczenia/kradzieży"

W momencie rezerwacji klient ma możliwość subskrypcji ubezpieczenia wynajęte sprzętu na wypadek zniszczenia (całkowite lub częściowe zniszczenie sprzętu narciarskiego) oraz kradzieży (całkowitej lub częściowej). Koszt tego ubezpieczenia zależy od kategorii sprzętu zarezerwowanego przez klienta oraz od wybranego okresu wynajmu, zgodnie z cenami podanymi poniżej:


Kategoria wypożyczonego sprzętu Cena ubezpieczenia na wypadek zniszczenia, kradzieży za jeden dzień
PREMIUM, EXCELLENCE, TOURING 3 €
PERFORMANCE, EVOLUTION, Nastolatek 2.20 €
1st PRICE, ECO, RIDER JUNIOR, NORDIC, SKATING, ECONOMY Nastolatek 2 €
KID, MINI KID 1 €
Shoes/Boots 1 €

Zgubienie, strata lub wymiana sprzętu narciarskiego przez cały okres trwania wynajmu nie podlegają ubezpieczeniu.

Obowiązki klienta w przypadku szkody:

 • W przypadku kradzieży sprzętu narciarskiego należy przekazać potwierdzenie o zgłoszeniu kradzieży złożone przed właściwym organem władzy (policja, żandarmeria) do wypożyczalni, która go wynajęła.
 • W przypadku zniszczenia sprzętu narciarskiego należy przynieść uszkodzony sprzęt do wypożyczalni, która go wynajęła.

Artykuł 6: Warunki rezygnacji

Klient dysponuje okresem czternaście pełnych dni na wycofanie się od momentu potwierdzenia przez niego rezerwacji. Jeżeli okres ten kończy się w sobotę, niedzielę, święto lub dzień wolny od pracy, zostanie on przedłużony do pierwszego następnego dnia roboczego.

Jednakże to prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykorzystane, jeżeli wynajem rozpoczął się przed zakończeniem okresu czternaście pełnych dni.


6-1: Skorzystanie z prawa do wycofania się

Skorzystanie przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy w przewidzianym okresie czternaście pełnych dni doprowadzi do zwrotu płatności dokonanej przez klienta po odjęciu kwoty wynoszącej 1 € / 1,4 CHF brutto od osoby na koszty administracyjne. Zwrot płatności dokonywany jest za pomocą karty płatniczej użytej do tej transakcji lub czeku bankowego, jeżeli klient opłacił takim czekiem lub bonem wakacyjnym, albo poprzez przelew na konto PayPal lub Adyen, jeżeli klient dokonał płatności w ten sposób.


6-2: Anulowanie rezerwacji przed odbiorem sprzętu i po upływie okresu przewidzianego na rezygnację

Podczas wakacji szkolnych:


Wakacje – do
17.12.2022 03.01.2023
04.02.2023 06.03.2023
08.04.2023 09.05.2023

 • Wszelka rezygnacja z wynajmu do terminu D-5 doprowadzi do zwrotu płatności za wynajem, jak również za ubezpieczenie na wypadek zniszczenia/kradzieży, jeżeli zostało one opłacone, po odjęciu 3% za koszt rezygnacji.
 • Wszelka rezygnacja z wynajmu w okresie od D-4 do D-3 włącznie doprowadzi do zwrotu płatności za wynajem, jak również za ubezpieczenie na wypadek zniszczenia/kradzieży, jeżeli zostało one opłacone, po odjęciu 50% za koszt rezygnacji.
 • Po przekroczeniu terminu D-3 nie będzie można anulować rezerwacji ani domagać się jakiegokolwiek zwrotu płatności.

Poza okresami wakacji szkolnych:

 • Wszelka rezygnacja z wynajmu do terminu D-3 doprowadzi do zwrotu płatności za wynajem, jak również za ubezpieczenie na wypadek zniszczenia/kradzieży, jeżeli zostało one opłacone, po odjęciu 3% za koszt rezygnacji.
 • Wszelka rezygnacja z wynajmu w terminie D-2 doprowadzi do zwrotu płatności za wynajem, jak również za ubezpieczenie na wypadek zniszczenia/kradzieży, jeżeli zostało one opłacone, po odjęciu 50% za koszt rezygnacji.
 • Po przekroczeniu terminu D-2 nie będzie można anulować rezerwacji ani domagać się jakiegokolwiek zwrotu płatności.

6-3: Anulowanie rezerwacji po odbiorze sprzętu

W przypadku choroby lub wypadku w okresie wynajmu, warunki wynajmu pozostają w mocy. Takiemu zwrotowi może ulec wyłącznie sprzęt wypożyczony przez daną osobę, a rozliczenie uwzględni wówczas liczbę dni faktycznego wynajmu (po okazaniu zaświadczenia lekarskiego lub potwierdzenia zwrotu sprzętu wydanego przez wypożyczalnię).

W takim przypadku, zwrot płatności (po odjęciu kwoty wynoszącej 1 € / 1,4 CHF brutto od osoby na koszty administracyjne) dokonywany jest za pomocą karty płatniczej użytej do tej transakcji lub czeku bankowego, jeżeli klient opłacił takim czekiem lub bonem wakacyjnym, albo poprzez przelew na konto PayPal lub Adyen, jeżeli klient dokonał płatności w ten sposób. Zwrot płatności nie obejmie żadnego rozpoczętego dnia wynajmu.


6-4: Anulowanie rezerwacji ze względu na warunki klimatyczne

W przypadku całkowitego zamknięcia terenu narciarskiego ze względu na warunki klimatyczne, terenu, który jest normalnie dostępny z miejsca wynajmu sprzętu i wyłącznie w takim wypadku, zwrócona zostanie płatność za dane dni po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez spółkę zajmującą się wyciągami w danej stacji.

W takim przypadku zwrot płatności dokonany zostanie za pomocą karty płatniczej użytej do tej transakcji lub czeku bankowego, jeżeli klient opłacił takim czekiem lub bonem wakacyjnym, albo poprzez przelew na konto PayPal lub Adyen, jeżeli klient dokonał płatności w ten sposób.


Artykuł 7: Dane osobowe

Patrz zakładka "Wymogi prawne – dane osobowe" w niniejszym serwisie.


Artykuł 8: Jurysdykcja – Prawo właściwe

W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą umową i w razie braku polubownego rozwiązania, spór ten będzie rozstrzygany przez Sąd właściwy zgodnie z zasadami właściwej procedury.

W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z wynajmem dokonanym przez spółkę CFLS (wynajem klientom zamieszkałym na stałe we Francji i jeżdżących na nartach we Francji) jedynym prawodawstwem właściwym będzie ustawodawstwo francuskie i wyłącznie sądy francuskie będą uważane za właściwe.
W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z wynajmem dokonanym przez CILS jedynym prawodawstwem właściwym będzie ustawodawstwo szwajcarskie i wyłącznie sądy szwajcarskie będą uważane za właściwe.


Artykuł 9: Stany Zjednoczone / Kanada

Celem zapoznania się z ogólnymi warunkami wynajmu w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, kliknij tutaj.


Artykuł 10: Polityka ochrony danych

Skiset
Ogólne warunki najmu na okres 2023 / 2024